Personal

Heléne Granflo
0474-55 292
helene@ekbyra.se
Arbetar med företagsrådgivning och handläggare för rörelsedrivande företag samt skogs- och lantbruk.

Sofie Johansson
0474-55 294
sofie@ekbyra.se
Arbetar som företagsrådgivare och handläggare åt skogs- och lantbruk.

Malin Bengtsson
Auktoriserad Redovisningskonsult (SRF)

0474-55 291
malin@ekbyra.se
Arbetar som företagsrådgivare och handläggare åt aktie- och handelsbolag, samt rörelsedrivande företag.

Jenny Isacsson
0474-55 297
jenny@ekbyra.se
Arbetar med EU-ansökningar för lantbrukare, samt arbetar som handläggare åt såväl skogs- och lantbruk som rörelsedrivande företag.
Jenny ansvarar också för den juridiska verksamheten såsom bouppteckningar, arvskiften och generationsskiften.

Anita Harnesk
0474-55 295
anita@ekbyra.se
Arbetar som redovisningsassistent för rörelsedrivande företag.

Angelice Fredriksson
0474-55 298
angelice@ekbyra.se
Arbetar med företagsrådgivning och handläggare för rörelsedrivande företag samt skogs- och lantbruk.

Ann Gustavsson
Auktoriserad Redovisningskonsult (SRF)

0474-55 289
ann@ekbyra.se
Arbetar som företagsrådgivare och handläggare åt aktie- och handelsbolag, samt rörelsedrivande företag.

Anders Johansson
0474-55 296
anders@ekbyra.se
Arbetar med EU-ansökningar för lantbrukare, samt som företagsrådgivare och handläggare åt skogs- och lantbruk.

Karolina Hedberg
0474-552 93
karolina@ekbyra.se
Arbetar som företagsrådgivare och handläggare åt aktie- och handelsbolag, samt rörelsedrivande företag.