Ny lag från 1 juli-2017

En framtidsfullmakt ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och ett komplement till traditionella fullmakter.
Framtidsfullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

För att framtidsfullmakten ska gälla måste den uppfylla vissa formella krav.

För mer information och hjälp kontakta Jenny Isacsson, 0474-552 97